Assen

Lezingen

Onze afdeling organiseert jaarlijks  gedurende het winterseizoen 5 lezingen in Assen

   en 2 in Zuidlaren. De lezingen vinden plaats in de maanden oktober, november, januari, februari en maart

In Assen houden we 2x op een donderdagavond en 3x op een donderdagmiddag en in Zuidlaren  2x op een maandagavond

De aanvangstijden zijn ‘s middags om 14.00 uur en  ‘s avonds om 20.00 uur De lezingen vinden plaats in Assen op de volgende locatie:

   wijkcentrum De Schulp, Buizerdlaan 10 en  in Zuidlaren in  De Ludinge, Ludinge 4

   – voorafgaande aan de lezing in februari vindt om 19.30 uur de jaarlijkse ledenvergadering plaats

– de lezing zijn gratis voor leden, niet-leden betalen € 5,00

– binnen het bestuur is Ineke Schuitema de coördinator.    Suggesties voor een lezing kunnen aan haar worden doorgegeven mail: ineke.schuitemaker(at)gmail.com 

 

De actuele informatie over de lezingen staat in de agenda.