Assen

ons bestuur

Samenstelling bestuur afdeling Assen en Omstreken:  

 

Voorzitter:  Bert Broekman,  tel: 0592 350602  Assen   info(at)assen.groei.nl

Secretaris:  Netty Harmanni   e-mail: info(at)assen.groei.nl   tel: 0592 231254

Penningmeester:  Harry Kijlstra

bankrekening : NL96 INGB 0001155502 t.nv. penningmeester KMPT afd.Assen te Assen

leden:

Hannie de Vink-Henstra( bloemschikken)   tel: 0592 414355                      

Arnold Ruiter (webmaster nieuwsflits/brief) tel: 0592 311230   

Arend Smeenge ( coordinator prairietuin DCA)  tel: 0650477765

vacature      ( invulling functie in overleg)