Assen

FINANCIEEL JAARVERSLAG over het jaar 2022 en BEGROTING 2023

 

Hoofdlijnen van het financieel jaarverslag  2022

Ook dit jaar 2022 is het toch weer enigszins anders financieel verlopen dan was voorzien.

Het jaar 2022 is positief afgesloten, dat komt vooral door de overheveling van de leden van de afdeling Zuidlaren naar Assen. Ook is het bestuur van de afdeling Zuidlaren er in geslaagd, met toestemming van het hoofdbestuur, om een deel van hun vermogen over te hevelen naar Assen.

Dit heeft mij doen besluiten om de financiële consequenties hiervan alsnog te verwerken in het resultaat van 2022 .

De cursus bloemschikken laat een nadelig saldo zien. Dit is het gevolg van een verhoging van de vergoeding  voor de cursusleidsters. Deze verhoging zal verder in het bestuur worden bekeken op de consequenties voor het komende cursusjaar. Ook in Zuidlaren wordt een bloemschikcursus gegeven, hetgeen voor extra kosten zorgt.

De opgebouwde schuld aan de bloemschik-cursisten vanwege betaalde maar niet genoten cursusdagen in de coronajaren, is inmiddels afgeboekt, door terugbetaling van de destijds betaalde cursus kosten aan de cursisten.

De lezingen zijn gelukkig weer als vanouds begonnen. Ook hierbij zijn 2 lezingen geboekt voor Zuidlaren. De kosten voor een lezing geven worden ook hoger, dus houden wij als bestuur dit goed in de gaten.

Bij de tuinenreis moet vermeld worden dat hier op de balans reeds een bedrag van  € 1325,00 in december is ontvangen voor de reis in 2023.

Via het landelijk bestuur ontvangen wij per lid een bijdrage. Door de komst van leden van afd. Zuidlaren naar Assen zal de bijdrage het komende jaar stijgen.  Het te ontvangen  bedrag  hangt  van het definitieve aantal leden per 1 januari 2023.

De gehele jaarrekening over 2022, met de begroting voor 2023, zal worden behandeld in onze Algemene Ledenvergadering op 9 februari 2023.

Bent u geïnteresseerd in de  cijfermatige exploitatierekening / balans 2022 en de begroting 2023, dan kunt u ons dat via het mailadres (info(at)assen.groei.nl) laten weten. We sturen u die dan - na de controle door de kascommissie-  per mail toe.

 

Assen, 04 januari 2023,

Penningmeester,

Harry Kijlstra

 

Jaarverslag van de secretaris 2022

 

Jaarverslag 2022

Het was in meerdere opzichten een bijzonder jaar, 2022.
Bijzonder was dat we vele leden van G&B Zuidlaren hebben mogen verwelkomen, nadat deze afdeling had besloten het voor gezien te houden toen na vele pogingen duidelijk was dat er geen opvolging in het bestuur zou komen. Han Leenstra zorgde ervoor dat de afsluiting en de overdracht voortreffelijk verliep. 
Bijzonder was dat twee bestuursleden na afloop van de laatste lezing in maart in het zonnetje werden gezet omdat ze al 25 jaar veel werk hebben verzet, Hannie de Vink vooral voor haar inzet voor het bloemschikken, Arnold Ruiter voor zijn grote rol in de informatieverstrekking, Nieuwsbrief, Nieuwsflits en de website en vele andere bestuurlijke besognes.
Bijzonder was ook dat bestuurslid Arnold Ruiter door het hoofdbureau werd onderscheiden met het zilveren insigne met robijn voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging. Dit gebeurde in de laatste tuin die tijdens de tuinenreis werd bezocht in juni.

Lezingen
Covid raakte wat meer op de achtergrond in de loop van het jaar. De lezingen konden doorgaan, 5 in totaal in Assen en 1 in Zuidlaren.

Open Tuinen Carrousel Drenthe
In mei werd een aantal tuinen in Assen en omgeving opengesteld als onderdeel van de Open Tuinen Carrousel Drenthe. De belangstelling was goed te noemen ondanks de vroege tijd in het jaar. 
In september deed Zuidlaren voor het laatst mee aan dit evenement. Het was de laatste activiteit van afdeling Zuidlaren. We hopen dat deze tuinen onder de vlag van Assen opnieuw willen deelnemen.

Tuinenreis juni 
De tweedaagse tuinenreis naar Noord-Limburg en Noordrijn-Westfalen was volgeboekt. De zonnige weersomstandigheden, de mooie tuinen en de goede sfeer maakten het tot een succes.

Bezoek Floriade, juli
Afdeling Zuidlaren had nog een bustocht naar de Floriade georganiseerd voor haar leden, min of meer als afsluiting. De bus was nog niet vol en Assen werd uitgenodigd om de bus te vullen. Een goede gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

Bezoek aan kwekerij Vreugdenhil in Eldersloo, september
Op uitnodiging van deze biologische/ecologische tuinplantenkwekerij kregen onze leden een kijkje achter de schermen. Zus Marijke en broers Frank en Johan vertelden ieder op hun eigen terrein over de visie van hun bedrijf, dat inmiddels het grootste biologische sortiment in het Noorden voert. Een hele interessante middag.

Bloemschikken
Zowel in Assen als in Zuidlaren zijn bloemschikcursussen van start gegaan in oktober.

Prairietuin
Onder leiding van Arend Smeenge werd het onderhoud van de prairietuin bij het Duurzaamheidscentrum met een handjevol vrijwilligers aangepakt.

De beide tuinclubs deden ieder hun eigen ding, evenals de fotoclub.

In het afgelopen jaar waren er 6 bestuursvergaderingen en zijn 2 rayonvergaderingen bezocht.
Er verscheen 2x een Nieuwsbrief en is 8x een Nieuwsflits uitgegaan om de leden te informeren. Het ledental is momenteel 290.

December 2022
Netty Harmanni
secretaris