Assen

Afscheid van twee trouwe en welkom twee nieuwe bestuursleden.

Op donderdag 8 februari 2024 namen we tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering afscheid van Arnold Ruiter en Hannie de Vink. Beiden zijn meer dan 25 jaar actief geweest binnen het bestuur van onze afdeling. Hannie heeft veel betekend voor de bloemschiksters waarvoor zij contactpersoon was. Namens de landelijke vereniging mocht Bert Broekman als dank voor haar rol een oorkonde en de onderscheiding zilveren insigne met robijn uitreiken.

Arnold Ruiter had deze onderscheiding al eerder ontvangen uit handen van de toenmalige landelijke voorzitter Frank Naber. In zijn toespraak herinnerde Bert Broekman de aanwezigen aan de bijzondere omstandigheden rondom deze feestelijke gebeurtenis. Eerst moest de uitreiking worden afgezegd in verband met coronaperikelen, uiteindelijk ontving Arnold hem tijdens een tuinenreis. Het was een complete verrassing voor hem. Arnold heeft sinds 1996 deel uitgemaakt van het bestuur, was actief op vele terreinen en acht nu de tijd rijp om zich als bestuurslid terug te trekken. Als beheerder van de website en samensteller van de Nieuwsflits en Nieuwsbrief blijft hij het bestuur ondersteunen, totdat een opvolger voor deze taak is gevonden. Het bestuur is erg dankbaar voor de belangrijke bijdrage die Arnold al die jaren binnen de vereniging heeft gehad.

Harry, onze penningmeester reikt de bloemen uit aan de vertrekkende bestuursleden.

Naast het afscheid werden de twee nieuwe bestuursleden Anna Klein en Ineke Schuitema formeel benoemd. Anna neemt  het bloemschikken en de p.r. voor haar rekening en Ineke coordineert het lezingenprogramma. Samen pakken ze ook facebook en de andere socials op.

En ook  aan de nieuwe bestuursleden reikt Harry een bloemetje uit.