Assen

bloemschikken cursussen 2024-2025

In september starten onze cursussen bloemschikken weer. Ook dit seizoen zullen we, bij voldoende aanbod, drie cursusgroepen formeren. Een cursusgroep komt bijeen op dinsdagavond in Assen (de Schulp) en twee in Zuidlaren (de Ludinge) op dinsdag- en donderdagavond.

Tijdens acht maandelijkse cursusavonden maken de deelnemers een unieke schikking onder begeleiding van de vakdocenten Anita Hollander (Assen) en Aleida Goeleman (Zuidlaren). Van te voren wordt het thema van de avond bepaald, de cursisten komen aan de hand van dit thema met een plan. De benodigde materialen (het gereedschap, de basis en de materialen om mee te schikken) nemen ze zelf mee. Het zijn gezellige, actieve bijeenkomsten waar de docenten de deelnemers op eigen niveau stimuleren en begeleiden. Aan het eind van de avond neemt iedereen de eigen bijzondere creatie mee naar huis.

Bent u geïnspireerd geraakt door bovenstaande informatie en wilt zich opgeven voor een cursus? Dat kan door het aanmeldformulier te zenden aan info@assen.groei.nl
Deelname aan deze creatieve avonden kost €85 per seizoen voor leden. Niet leden betalen €100. Op het moment dat uw betaling ontvangen is, is uw plaats gereserveerd.

Download het aanmeldformulier