Assen
bekijk online
Nieuwsbrief

Nieuwsflits Groei&Bloei afd. Assen September 2020

Van de voorzitter

Het hoeft geen betoog dat de Corona-crisis diep heeft ingegrepen in ons dagelijks leven en dat nog steeds doet. Natuurlijk is het in de eerste plaats een gezondheidskwestie en hopen we dat het ons niet zal treffen. Maar daarnaast betekent het veel meer in alle sectoren van ons bestaan: werk, onderwijs, verenigingsleven, vrije tijdsbesteding en noem maar op. Dat houdt in dat ook wij van Groei & Bloei er niet aan ontkomen om ons aan te passen aan de omstandigheden en ons houden aan de genomen maatregelen.

Alle activiteiten waar ik in het voorwoord van de Nieuwsbrief van februari jl. aan refereerde zijn, zoals u allen bekend,  een voor een afgelast. Dus geen Opentuinen Carrousel Drenthe, geen bezoek aan Gardenista, geen Tuinenreis naar Breda e.o. Kortom een “saaie” zomerperiode voor ons als tuinliefhebbers.

Gelukkig is de mens creatief en ontstaan allerlei alternatieven of koesteren we dingen die wel goed gaan en beleven daar veel plezier aan.

Zo hebben de rozen (ook in onze tuin) nog nooit zo vroeg en overvloedig gebloeid als dit jaar. En op het moment dat ik dit schrijf, bloeien de meeste voor de tweede keer. Uiteraard niet zo uitbundig maar het zorgt wel weer voor een prachtig plaatje.

Ook de Romneya (Californische boompapaver) liet zich van haar goed kant zien en bloeide overvloedig. Via onze Facebook pagina heb ik er jullie deelgenoot van laten zijn.

Veel mensen die niet op vakantie gingen, besteedden extra tijd in hun eigen tuin en zagen bloemen bloeien die ze door vakantie vaak misten.

Zo gingen tuinclubs, toen de mogelijkheden weer wat ruimer werden bij elkaar op bezoek. Dicht bij huis en geen gereis en geen entreekosten.

En tuinclub 2 onder aanvoering van Mary Taris hielp eind juli onze prairietuin bij het Duurzaamheidscentrum weer toonbaar te maken. Vele handen maken licht werk en geven daarna een voldaan gevoel.

Wel hadden we, zoals de afgelopen jaren langzamerhand gewoonte is, weer te maken met een lange en extreem droge periode in april/mei en een record hittegolf in augustus. De factoren warmte en vooral vochttekort hadden natuurlijk grote invloed op de groei, bloei en vruchtvorming in onze tuinen. Bij sommige planten kwam de groei maar niet op gang en duurde de bloei veel korter dan normaal. Bij ons in de moestuin bevroren de vroege aardappels , kwamen ze door de droogte niet tot herstel en was daarna de coloradokever in grote getale aanwezig. De opbrengst was daardoor een stuk lager dan normaal. Dus dan maar eerder aan de wintervoorraad beginnen (of meer pasta en rijst eten).

Kortom er viel genoeg te beleven in ons zomerse tuinseizoen.

En dan moet je op een gegeven moment toch de draad weer oppakken en naar de toekomst kijken.

We zijn begin augustus als bestuur bij elkaar geweest en in ieder geval het bloemschikken en de lezingen van oktober en november op de kalender gezet. Uiteraard met inachtneming van de geldende beperkingen.

Bert Broekman

foto Philip Friskorn

De herfst- lezingen van 2020 gaan door onder voorwaarden.

Toen we de laatste lezing hadden in het voorjaar 2020 hadden we  nog geen weet van wat ons te wachten stond. Nu in September 2020 staan we  voor de start  van een nieuw lezingen seizoen. Maar niet geheel zonder Corona zorgen. In de eerste plaats  moesten we weten of de lezingen georganiseerd kunnen worden onder de corona condities van 1,5 meter afstand. Dat lukt volgens de woordvoerder van het DCA. Maar wel met een maximum van 20 personen.  Nu hebben we vaak ongeveer 20 bezoekers op de lezingen. Dus dat moet kunnen. Maar om teleurstellingen te voorkomen gaan we werken met aanmelding vooraf.

Tot drie dagen  voor de lezing kunt u u aanmelden bij : info@assen.groei.nl  .

Daarbij geldt na de twintigste aanmelding: vol is vol.  Degenen die niet meer ontvangen kunnen worden krijgen daarover bericht.

We beseffen ons dat vooraf aanmelden een drempel op kan werpen. Mocht het zo zijn dat minder dan 10 leden zich aanmelden voor een lezing dan cancelen we de lezing.

De lezingen zijn weer in de Bosrandzaal van het DCA en beginnen om 20.00 uur.

1 oktober Lezing van Philip Friskorn, fotograaf over : Natuurlijk Noord Nederland”

Philip  houdt zich  als professioneel fotograaf vooral bezig met natuurfotografie.  Het is inmiddels in de loop van de jaren de derde keer dat Philip ons zijn prachtige foto’s laat zien. Nu blijven we wat dichter bij huis; in natuurlijk Noord Nederland. 

Noord Nederland herbergt veel fraaie natuurgebieden, zowel in Noord Holland, Fryslân, Groningen als Drenthe. We beginnen op Texel, via de Afsluitdijk gaan we naar de Friese IJsselmeerkust met winterbeelden. Noord Friesland en het Nationaal Park Lauwersmeer zijn de volgende plaatsen die we bezoeken. Oorspronkelijke waddenkust met alle dynamiek vinden we bij Wierum. Voorbeelden van landaanwinning, bij Holwerd. We zakken af in zuidelijke richting via de Noordelijke Friese Wouden naar het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa en het omliggende Nationaal Landschap Drentsche Aa met de Hondsrug.  Na een uitstapje naar Friesland met de Catspoel en het Diakonieven van het Fryske Gea gaan we naar het Nationaal Park Dwingelderveld en sluiten af met het Nationaal Park Drents Friese Wold.

 Op 5 november hebben we onze tweede lezing door Wiecher Huisman.

 Wiecher Huisman  komt ons  vertellen over bijzondere planten en vooral bomen, geschikt voor onze tuinen. Daarbij gaan we naar allerlei landschappen die als inspiratie dienen voor sfeervolle tuinen.

Aan de oude weg tussen Gieten en Gasselte heeft Wiecher zijn eigen  Arcadia gecreëerd waarin hij zijn tuindromen heeft gerealiseerd. Tuinclub 2 is er vorig jaar geweest en heeft kunnen constateren dat bij Wiecher droom en daad gelijk op gaan.

Ochtendje onderhoud in de prairietuin van het DCA

Door de Coronatijd zijn er geen onderhouds werkzaamheden geweest op de prairietuin van het Duurzaamheidscentrum. Normaal gesproken vond dit plaats op de” NL doet” dag.

Het is donderdag 23 juli. Tuinclub 2 is klaar om de handen uit de mouwen te steken, om op het Duurzaamheidscentrum de prairietuin te ontdoen van onkruid en plantenresten van de winterperiode.

 9 vrouwen en 3 mannen begonnen om 9.30 uur met het wieden. Er was veel te doen, het was goed werkweer, niet te warm en niet teveel zon.

Iedereen begon op een eigen stukje. Er kwam veel onkruid af. De mannen die het spitwerk verrichten haalden het afval weg en brachten het op de composthoop. Om 10.30 was het koffietijd. We konden in de personeelsruimte van het DCA koffie halen. We hebben  buiten op een bank van Cortenstaal genoten van de koffie met wat lekkers . Tijdens het koffie drinken kwam Marja langs, om haar zelf gekweekte Gaura lindheimeri te brengen die ze voor de prairietuin had gekweekt. Van 11 tot 12 uur gingen we weer aan de slag. Het eindresultaat was prachtig: Alle zichtbare onkruid was verdwenen. Helaas zijn  er door  het  vele onkruid ook  planten verdwenen.

Oproep:

Bij dezen een oproep aan de G & B leden: heb je één van de in onderstaande  lijst genoemde planten in je tuin staan en kun je wel een stukje missen, meld dit dan bij mij. Email:  marytaris56@gmail.com.  We kunnen dan afspreken bij het DCA en de plant direct in de prairie tuin zetten.

Elke donderdag morgen van 9 tot 12 uur is er een werkochtend bij het DCA. Vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe en het IVN zijn dan ook aanwezig. Mocht je tijd en zin hebben dan zou het fijn zijn als we van G&B ook een ploegje kunnen vormen om zo de prairietuin op orde te houden. Ook hiervoor kun je je aanmelden bij Mary Taris. Als de tuin er goed bijstaat is dit ook een visite kaartje voor G &B.

Dus heb je tijd, energie en zin kom dan helpen op de donderdag ochtend. Bedankt alvast.

De plantenlijst:

Rudbeckia fulgide “Goldsturm” of deamii.

Agastache foeniculum of Agastache “ Blackadder”.

Monarda “Scorpion” of een andere paarse.

Nepeta  kubanica.

Stipa  “Ponytail”.

Sedum donkerrood, : Karl Funkelstein” of “Matrone”.

Kalimeris ( zomeraster)

Helenium rood/oranje niet te hoog.

 

27/8/2020 Mary Taris

 

 

Wie heeft Olifantsgras en kan een stukje missen. Miscanthus giganteus

Bij het DCA zijn ze heel druk met het voorbereiden van de nieuwe expositie. Dit wordt een expositie over circulaire economie. Een onderdeel daarvan is  dat ze vertellen dat het asfalt dat  gebruikt is bij de Rolderstraat duurzaam en circulair is. Het bindmiddel in de asfalt is lignine dat uit olifantsgras gehaald wordt.

Wie kan een stukje olifantgras missen?

Het Duurzaamheidscentrum wil ter illustratie  een olifantsgrasplant ( stuk) bij de expositie neerzetten. Het mag ook afgeknipt gras zijn.

Mail naar arnold.ruiter@home.nl

Olifantsgras, een meerjarig reuzengras, groeit als kool en kan meters hoog worden. Het heeft de energetische waarde van steenkool. In de ruwe vorm kan het dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar na bewerking zijn er ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van te maken. Wil je meer weten ga naar: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Olifantsgras-Miscanthus.htm

Cursussen bloemschikken

Onder de condities die horen bij de corona regels gaan we in oktober weer van start met  twee groepen. We zijn blij dat  Anita Hollander  weer onze docent is. Net als vorig jaar zijn de lessen op maandag- en dinsdagavond. De eerste lessen zijn op 5 en 6 oktober en op de maandag is nog ruimte voor enkele cursisten.

Heeft u interesse , mail naar hannie@devink.net  of bel 0592414355