Assen
bekijk online
Nieuwsbrief

2024 Nieuwsflits februari

Algemene Jaarvergadering en lezingen

Een paar weken geleden ontvingen alle leden van de afdeling Assen de “papieren nieuwsbrief”  met daarin de informatie voor de activiteiten in  februari en maart.

Dus even ter herinnering. Op 8 februari beginnen we om 14.00 uur in de Schulp, Buizerdlaan 10 , Assen met de  Algemene Leden Vergadering.  De de jaarverslagen van secretaris en penningmeester staan in de nieuwsbrief.  Aansluitend aan de vergadering geeft Arend Smeenge een lezing over bessen en bladvormen.  Als u met de auto komt en parkeert in de omgeving  van de Schulp laat uw kenteken dan registreren bij de Schulp. Zo voorkomt u een boete .!!

Agenda algemene  ledenvergadering Groei en Bloei afdeling Assen.

1.  Opening

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Notulen van de vorige ALV  februari 2023

4.  Jaarverslag 2023 van onze secretaris.

5.  Financieel verslag 2022 en begroting 2024 van onze penningmeester .

6.  Verslag kascommissie.

7. Benoeming nieuwe leden kascommissie;  Aftredend lid is Ria Oudendijk, Zittend lid is Muriel Gras

Dus gevraagd: een nieuw lid:

8.  Bestuursverkiezing.  

Volgens het rooster van aftreden zijn dat Netty Harmanni en Hannie de Vink. Netty heeft zich herkiesbaar gesteld en Hannie treedt af.  Daarnaast heeft Arnold aangegeven ook af te treden. Hij blijft voorlopig gelukkig wel  beschikbaar in zijn functie als webmaster en redactie  Nieuwsbrief/nieuwsflits

Dan maken Ineke Schuitema en Anna Klein sinds kort deel uit van het bestuur en dat willen  op de vergadering ook officieel bevestigen.

Bovenstaande houdt in dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, waarbij met name de  functie van webmaster de prioriteit heeft. 

Heeft u interesse in deze functie, meld u dan z.s.m. aan bij het bestuur.

    (Tegen)kandidaten kinnen zich melden bij de voorzitter tot een uur voor de vergadering.

9.  Rondvraag.

10. Sluiting.

De stukken van deze vergadering zijn te vinden op de website en/of in de "papieren"  Nieuwsbrief.

 

Na de vergadering volgt de lezing van Arend Smeenge over  bessen en bladvormen.

Op 4 maart  om 20.00 uur in Zuidlaren, de Ludinge, een lezing over bodemleven door Peter van ’t Rood.

Op 7 maart  hebben we weer een lezing in Assen, de Schulp maar nu om 20.00 uur.  “Moestuinieren voor beginners”,  door Ronald Rinsma.

Facebook

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/groeibloeiassen

Sinds 18 januari zijn Anna Klein en Ineke Schuitema mede beheerders van de Facebook pagina van Groei & Bloei Assen. Heeft U een tip laat Anna Klein of Ineke Schuitema het weten. Zo maken we samen Facebook leuker door alle tuin seizoenen “te kleuren” en “leuke weetjes” te delen via Facebook. Door het delen van berichten op Facebook met uw vrienden kunnen we het aantal volgers vergroten en dientengevolge meer Groei & Bloei vrienden maken.

 

Open tuinen carrousel

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op www.opentuinencarrouseldrenthe.nl/aanmelden. Op die manier hebben we gelijk alle gegevens die we van je nodig hebben. 

Mocht dit niet lukken dan kun je ook een mail sturen naar je eigen afdeling of naar info@opentuinencarrouseldrenthe.nl met de volgende gegevens:

  1. Dag(en) dat je wil deelnemen
  2. Naam van de tuin (als de tuin een naam heeft)
  3. Naam van de eigenaren
  4. Adres, postcode en plaats
  5. Omschrijving van de tuin
  6. Maximaal 4 foto’s van de tuin; probeer overzichtsfoto’s te sturen; daarmee geef je voor de bezoekers het beste weer wat ze van je tuin kunnen verwachten. Indien mogelijk het liefst liggende foto’s en minimaal 1000 pixels breed.

Aanmeldingen vóór 24 maart worden zeker meegenomen op de folder die gemaakt wordt. Later aanmelden kan ook, maar dan bestaat de kans dat je niet meer in de folder meegenomen kan worden. Wel wordt de tuin dan nog meegenomen op de website van de Open Tuinen Carrousel Drenthe en op de afdelingswebsite.

 Mocht je nog familie, vrienden, kennissen of buren hebben die ook een mooie tuin hebben en waarvan jij denkt dat ze het ook leuk vinden om deel te nemen, spoor ze aan om mee te doen of laat het ons weten door hun naam en e-mailadres of telefoonnummer door te geven en dan gaan we ze benaderen. Tuineigenaren hoeven geen lid te zijn van Groei & Bloei.

We hopen weer op een mooi aantal tuinen dit jaar.

Als je je hebt opgegeven stuur dan ook  even een berichtje  naar Netty Harmanni  n.harmanni@gmail.com .

Noord Nederlands Bloemschikevenement 9 maart in het multifunctioneel centrum “De Wier”, De Telle 21, 9247BH in Ureterp

Al heel veel bloemschikkers en bloemschiksters hebben zich opgegeven voor het NNBE op 9 maart. Het evenement gaat dus beslist door! Heb je je nog niet opgegeven, maar lijkt het je wel leuk om een keer mee te doen? Stuur dan zo snel mogelijk het deelname formulier in.

Let op! Het maximum aantal deelnemers is 55! Wees er dus op tijd bij! De inschrijving sluit op 7 februari!

Je kunt meedoen in de groep recreanten, of in de groep gevorderden. Het thema voor de recreanten is “Lijnenspel”. Voor de gevorderden blijft de opdracht een verrassing. De bloemen en de ondergrond staan voor alle deelnemers klaar. Je hoeft dus niets voor te bereiden.

En natuurlijk kun je ’s middags ook nog genieten van de bloemschikdemonstratie van Melissa Smedes. Dat belooft een prachtige show te worden. De kosten voor de hele dag inclusief materialen, koffie, thee en lunch bedragen €45,- voor leden van Groei&Bloei. Niet leden betalen €55,-.

Wil je alleen de bloemschikdemonstratie bijwonen en daarna de werkstukken van alle deelnemers bekijken? Ook dat kan.

Het middagprogramma is open voor bezoekers. Vanaf 13.00 ben je welkom, de demonstratie begint om 13.30. Neem wel je ledenpas mee, want leden van Groei&Bloei krijgen € 3,- korting op de toegangsprijs van €10,-.

De bloemstukken die Melissa tijdens de demonstratie maakt worden verloot. Lootjes kunnen bij binnenkomst worden gekocht.


In het multifunctioneel centrum “De Wier”, De Telle 21, 9247BH in Ureterp heten we iedereen op 9 maart van harte welkom!