Activiteiten & Actueel

 

Samenvattend verslag van de algemene leden jaarvergadering Groei&Bloei afd. Assen 9 februari 2017

Ongeveer 20  leden en bestuursleden namen deel aan de vergadering.

Van het bestuur waren aanwezig Bert Broekman, Jan Boschloo, Hannie de Vink, Arend Smeenge en Netty Harmanni

Het verslag van de vorige ledenvergadering (4.2.2016) werd goedgekeurd, evenals het jaarverslag.

Penningmeester Jan Boschloo gaf een toelichting op de jaarrekening en de begroting.

Er is een tekort van € 440,-, maar dit bedrag  ligt binnen het begrote tekort van € 500,- en is verantwoord.

Er zijn minder inkomsten doordat er minder belangstelling is voor bloemschikcursussen, nu nog 3 groepen. De kosten voor lezingen en de vervaardiging van de nieuwsbrief zijn meegevallen.

Extra het afgelopen jaar was een post voor de Lenteborrel die onze club heeft georganiseerd voor bestuursleden van de overige afdelingen in Drenthe. Per toerbeurt wordt dit jaarlijks gedaan. Over 8 jaar zijn we weer aan de beurt.

Op de begroting is een post ingeruimd voor kosten voor de Open Tuinen Carrousel die dit jaar van start gaat.

De jaarrekening  2016 en de begroting  2017 werden met algemene instemming goedgekeurd. 

 

De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester in orde bevonden en heeft de penningmeester decharge verleend. Voor 2018 zijn als leden van de kascommissie benoemd Edith Stark en Jaap de Jong, Homeruslaan 1, Assen.

 

 

 

Jan Boschloo kondigt aan dat hij graag zijn functie wil overdragen na 10 jaar. Het bestuur gaat op zoek naar  een nieuwe penningmeester.

 

 

 

Voorzitter Bert Broekman vindt het verheugend dat het ledental dit jaar voor het eerst weer licht is toegenomen.

 

 

 

Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

 

 

N.H.

 

 

 

 

meer

 

 

 

23
Sep
Volkstuin: late groeiers en bloeiers
22
Sep
De Styrax een vergeten of…