Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

Binnen het bestuur lag het accent het afgelopen jaar op de Open-tuinen-carrousel Drenthe en de tuinenreis naar Noord-Duitsland, allebei een succes te noemen. Beide activiteiten zullen een vervolg krijgen.
Verder zijn inspanningen geleverd het bloemschikken te vervolgen en vernieuwen, interessante lezingen te organiseren en is veel werk verzet om de maandelijkse nieuwsflitsen en nieuwsbrieven in voor en najaar uit te brengen.
Het bestuur kwam 5 keer in vergadering bijeen, nam deel aan de 4 rayonbijeenkomsten en aan een vergadering van het landelijk bestuur.
Het theehuis bij het Duurzaamheidscentrum als locatie voor onze lezingen en bloemschikcursussen voldoet, hoewel het is voorgekomen dat door een misverstand data niet juist zijn opgenomen, waardoor noodgrepen moesten worden toegepast. Onze excuses hiervoor. We zullen hier alerter mee omgaan in het vervolg.
De tuin bij het DCA, gedeeltelijk onder onze hoede, is goed op gang gekomen dit jaar. Ingeplant in het voorjaar en gezorgd dat de jonge planten de zomer goed zijn doorgekomen is de aanblik in het najaar al verrassend. Met dank aan Mary Taris die hier veel werk en energie in heeft gestoken.
Promotie voor onze activiteiten vraagt iedere keer weer onze aandacht, voornamelijk via de regionale kranten en websites, maar ook via facebook.

Nog even onze activiteiten op een rijtje:

Lezingen
Dit jaar waren er 2 lezingen in het voorjaar en 2 in het najaar. De belangstelling is redelijk constant, zo’n 25-30 personen.

Bloemschikken
Op 28 september gaf Anniek Siegers uit Norg een bloemschikdemonstratie in zalencentrum Witten. Dat was de start van het winterseizoen bloemschikken. Er waren 45 belangstellenden.
Helaas moeten we concluderen dat de belangstelling voor het bloemschikken ieder jaar terug loopt. Er zijn momenteel 25 deelnemers verdeeld over 3 groepen.
Wat wel een succes was is het kerststukjes maken voor kinderen op zondag 17 december, jaarlijks gehouden in het DCA. Maar liefst 80 stukjes gingen de deur uit. Met dank aan organisator Hannie de Vink en assistenten Mary Taris en Rika Sanders.

Nationale tuinweek – Open-tuinen-Caroussel Drenthe
De Open-tuinen-Carrousel viel voor afdelingen Assen en Beilen samen met het eerste weekend van de Nationale Tuinweek 10 en 11 juni. Er namen 9 tuinen van onze afdeling deel, die zich in een goede belangstelling mochten verheugen. Tijdens een afsluitend samenzijn werden ervaringen uitgewisseld. Na het eerste jaar dat voor alle afdelingen succesvol is verlopen heeft het Rayon besloten de tuinencaroussel voort te zetten.
De belangstelling voor de lezing over de historische Turkse tulp door Margaret Breukink was gering. Jammer want de aanwezigen waren enthousiast over het gebodene.
De wandeling heeft zich beperkt tot een rondgang door de tuin van het DCA door te weinig deelname.

Tuinenreis
De tweedaagse tuinenreis naar Oldenburg en Leer was op 23 en 24 juni. Bezoeken aan zo’n 5 gevarieerde tuinen was mogelijk en een blik in de groene stad Oldenburg. De evaluatie wees uit dat men zeer tevreden was en het naar de zin heeft gehad met elkaar.

Fotoclub
Een kleine groep van leden van G&B Assen heeft een fotoclub gevormd die plezier beleeft aan fotograferen en met elkaar betere foto’s leert maken. Aan de hand van een thema worden foto’s gemaakt die een volgende keer worden besproken.

Tuinclubs
Er zijn twee tuinclubs met 17 en 25 leden, die in het tuinseizoen hun eigen programma samenstellen. De activiteiten kunnen variëren van bezoeken aan bekende of minder bekende (particuliere) tuinen en bezoeken aan kwekerijen. Ook worden wel ‘groene’ workshops of bv natuurwandelingen ingepland.

 

 

Financieeloverzicht en begroting 2017 , 2018

Financieel jaarverslag 2017  en  begroting   2018

 

Het jaar 2017 is afgesloten met een tekort van ruim € 1300,= ,  het grootste tekort uit onze geschiedenis.  Wij waren uitgegaan van een tekort van € 500,= 

Het afgelopen jaar hebben wij ten opzichte van de begroting ‘slechts’ enkele kleine meevallers gehad (kosten lezingen, meerdaagse tuinenreis, entree en contributie voor totaal € 300,=).

Er waren meest tegenvallers, vooral bij het bloemschikken. De belangstelling voor het bloemschikken loopt de laatste jaren steeds verder terug. Hadden wij in het verleden wel zes cursusgroepen, nu zijn er nog maar drie. De kosten hebben de baten behoorlijk overschreden (ca. € 600,=), zo ook van de startavond van het bloemschikseizoen (€ 150,= ). Wel zal van enkele cursisten nog cursusgeld binnenkomen.

Ook de post PR en de op andere wijze georganiseerde Open Tuinen dagen/Nationale Tuinweek  vielen behoorlijk hoger uit. In de begroting 2017 was wel rekening gehouden met kosten van PR en de voorgenomen Open Tuinen Carrousel Drenthe. Maar  afgerond heeft het evenement  € 400,=  meer gekost dan begroot.

 

In de opgestelde begroting voor 2018 is deels met bovenstaande rekening gehouden. Hierbij is ‘kostenneutraal’ rekening gehouden met een tweedaagse tuinenreis. Bij de  Nationale Tuinweek /Tuinen Carrousel Drenthe  wordt geen lezing en geen kostendragende  excursie meer georganiseerd. De startavond voor het bloemschikken zal fors worden versoberd en het aantal cursussen beperkt, waardoor de bezetting (hopelijk) wordt verhoogd. Heel jammer, maar ons ledenaantal is weer verder gedaald.

Ook nu zal het jaar 2018 een tekort opleveren, maar ons vermogen moet dat kunnen opvangen. Nog verder korten op activiteiten achten wij niet verantwoord

 

De gehele jaarrekening over 2017, met de begroting voor 2018 zullen worden behandeld in onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 februari 2018.

Bent u geïnteresseerd, laat ons dat weten via de website, dan sturen wij u per mail de betreffende jaarstukken toe.

 

Rolde, 4 januari 2018

Jan Boschloo

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876